Phân tích Chuyên sâu dành cho Hoạch định và Phát triển Kênh phân phối

Đánh giá các cơ hội gia tăng doanh số bán hàng và đo lường tác động của kết quả tiềm năng, hiệu quả truyền thông và kích hoạt tại cửa hàng ở từng địa điểm, dựa trên yếu tố địa lý và nhân khẩu học.

Tổng quan
Tổng quan

1

Tối ưu Kênh phân phối

Đánh giá tình trạng phân phối sản phẩm hiện tại, xác định các cửa hàng tốt nhất và dự đoán tác động tiềm năng đến doanh số bán hàng

2

Thông báo kế hoạch nguồn lực bán hàng

Xác định vị trí phục vụ tốt nhất cho việc bán hàng, bao gồm quy mô và địa điểm lý tưởng

3

Dự đoán hiệu quả tiếp thị

Định lượng tác động của truyền thông và các hoạt động kích hoạt tại cửa hàng thực tế trước khi triển khai đầy đủ dựa trên các nhóm thử nghiệm và mô phỏng

Tìm kiếm giải pháp phù hợp
Tìm kiếm giải pháp phù hợp
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi

Giải pháp luôn hoạt động

Vượt qua đối thủ cạnh tranh bằng cách nâng cao khả năng phân tích của bạn. Giải pháp Advanced Analytics có thể giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển của doanh nghiệp.