ระบบวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับแนวทางการขายและการกระจายสินค้าของคุณสู่ตลาด

ประเมินโอกาสในการเพิ่มยอดขายและวัดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อันเนื่องมาจากผลผลิต สื่อต่างๆ และการดำเนินการของร้านค้าต่างๆ ในระดับท้องถิ่น โดยพิจารณาจากองค์ประกอบระดับภูมิภาคและข้อมูลประชากร

กล่าวโดยสังเขป
กล่าวโดยสังเขป

1

เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง

ประเมินการกระจายสินค้าในปัจจุบัน ระบุร้านค้าที่ดีที่สุดเพื่อกำหนดเป้าหมายและคาดการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่จะส่งผลต่อยอดขาย

2

การวางแผนสำหรับพนักงานขาย

กำหนดขนาดและที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดให้ทีมขายของคุณเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

3

การคาดการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่จะส่งผลกระทบทางการตลาด

ให้คุณประเมินผลการดำเนินการและการใช้สื่อต่างๆภายในร้านโดยการใช้แบบทดสอบจำลอง ก่อนการเปิดตัวร้านค้าอย่างเต็มรูปแบบ

ค้นหาโซลูชันที่ใช่สำหรับคุณ
ค้นหาโซลูชันที่ใช่สำหรับคุณ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โซลูชั่นที่สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา

ยกระดับการวิเคราะห์ของคุณเพื่อการอยู่เหนือคู่แข่ง เร่งอัตราการเติบโตในธุรกิจของคุณโดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูง