Commentary

Pięć kluczowych czynników wykorzystania przewagi strategii cenowej

Commentary

Pięć kluczowych czynników wykorzystania przewagi strategii cenowej


Ostatnio odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost kosztów produkcji, który spowodował masowe podwyżki cen w całej branży FMCG. Wzrost ten wynika z poważnych zakłóceń w globalnym łańcuchu dostaw, powodujących bezprecedensowy wzrost kosztów transportu (+300% rok do roku), gwałtowny wzrost cen surowców (+33% rok do roku), wzrost kosztów energii (+20% rok do roku). 

Jednoczesnie gwałtownie zwiększa się globalny popyt, w miarę jak świat dostosowuje się do sytuacji  po pandemii. Rosnące koszty produkcji wymusiły na branży FMCG podwyżki cenowe na skalę nieodnotowaną od  ponad 20 lat. Wiodące firmy z branży FMCG zrewidowały swoje warunki cenowe i inwestują w możliwości w zakresie wdrażania skutecznej strategii cenowej.


5 kluczowych czynników wykorzystania przewagi strategii cenowej

NielsenIQ współpracując z wieloma globalnymi liderami, wspiera ich w przetrwaniu w tego burzliwego czasu dzięki zaawansowanym procesom, które pozwalają firmom FMCG przetrwać obecne zawirowania i rozwijać się w przyszłości. Temat ten został poruszony podczas naszego ostatniego webinaru “Jak wprowadzać podwyżki cen w burzliwych czasach”.

Nawet w czasach COVID, kiedy wolumen sprzedaży może istotnie rosnąć, dźwignią, która w największym stopniu wpływa na marżę jest cena. Innymi słowy, cena jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe, ważniejszym niż koszty stałe, zmienne, a nawet wielkość sprzedaży. W rzeczywistości 1% korzyści w cenie równa się 11% korzyści w marży.

Według Bennetta Coxa, dyrektora handlowego działu Advanced Analytics w firmie NielsenIQ, “cena jest wyraźnym miernikiem wartości marki, jak również wyraźnym wskaźnikiem kondycji firmy”. “Zdolność do budowania procesów zarządzania cenami ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu”.  

Dlatego też, nawet jeśli wiodące firmy rozumieją znaczenie profitowości w proaktywnym zarządzaniu strategią cenową, pozostaje ona trudna do wdrożenia, zwłaszcza w firmie o strukturze macierzowej. Potencjał wzrostu jest efektem wykreowania i zidentyfikowania odpowiednich zakresów cenowych, ustalenia struktur cenowych dostosowanych do shoppera, które uwzględniają profitowość i, w końcu, zbudowania innowacyjnego planu dla swoich produktów.

Przestań reagować i przejmij kontrolę nad swoją strategią cenową i promocyjną.

Skontaktuj się z NielsenIQ i opanuj wszystkie nowe strategiczne zasady gry cenowej.


Według NielsenIQ, istnieje 5 kluczowych czynników wykorzystania przewagi strategii cenowej.

1. Identyfikacja potencjału cenowego

Od początku pandemii, poziomy cenowe uległy drastycznym zmianom, ponieważ w większości kategorii i krajów nastąpił wzrost cen w segmencie ekonomicznym i premium.

Firmy, które zidentyfikują nowe obszary popytu zarówno w ramach kategorii, w których konkurują, jak i poza nimi, mają szansę na skuteczną repozycjonowanie cenowe.

2. Opracowanie strategii cenowej do poziomu produktu

Ustalenie strategii cenowej na poziomie produktu w oparciu o granularne modele cenowe z poziomu sklepu, to skuteczny sposób na dokładne zmierzenie wartości, które firmy tworzą na rynku poprzez ustalanie nowych cen.

3. Konkurencyjne działania cenowe

Zrozumienie różnych scenariuszy gier cenowych (wzrost / obniżka ceny, promocje): przewidywanie ich, aby reagować szybko na zagrożenia ze strony konkurencji.

Prowadzi to do lepszego zrozumienia kluczowych czynników stojących za działaniami i reakcjami konkurentów w ramach ustalania strategii.

4. Aktywacja krótkoterminowego planu podwyżek cen  

Liderzy aktywują plan wzrostu cen netto, mając pełen wgląd w rachunek zysków i strat marki oraz rachunek zysków i strat detalisty. Zarządzanie zmianami cen brutto i netto z perspektywy kategorii umożliwia stworzenie skutecznej propozycji dla detalisty, która uzasadnia podwyżki cen i sposób, w jaki planujemy je przeprowadzić, zachowując równowagę między ceną regularną a natężeniem promocji.

5. Wykorzystanie innowacji do długoterminowgo wzrostu cen

Punkt piąty idzie w parze z poprzednim: jeśli chodzi o narrację cenową, postaw na innowacje! Buduj swój plan tworzenia długookresowej wartości, podkreślając plan innowacji oraz wszystkie inwestycje marketingowe i handlowe wdrożone w celu zwiększenia popytu i stworzenia potencjału dla wzrostu kategorii. Twój plan innowacji obrazuje to, jak nowe marki, formaty i opakowania zaspokoją nowe potrzeby konsumentów, a tym samym przyczynią się do wzrostu cen.  


Co dalej?

w tych niespokojnych czasach pandemii i jej wpływu na zawirowania ekonomiczne, wrażliwość cenowa konsumentów rośnie, a elastyczności cenowe zmieniają się w zależności od kategorii i potrzeb.

Skuteczna strategia cenowa jest kluczowa w burzliwych czasach. Analiza potrzeb i reakcji rynkowych oraz klienckich prowadzi do tworzenia długoterminowych i klarownych planów cenowych, które wzmacniają Twój biznes, zwiększają lojalność konsumentów i budują wiodącą pozycję na rynku.

Patrząc w przyszłość na rok 2022, czy wiesz jak uwolnić pełen zakres twoich możliwości wzrostu?