Trzydzieści lat w Polsce, wsparte 100-letnią wiedzą o globalnych konsumentach

Historia NielsenIQ w Polsce rozpoczęła się w latach 90-tych, kiedy to transformacja rynku i dynamiczny rozwój współczesnego handlu spowodowały, że nasi klienci zaczęli potrzebować dokładnych danych o handlu detalicznym dla budowania swoich strategii i podejmowania decyzji biznesowych. Od tego czasu rozwijamy i dostosowujemy naszą działalność i rozwiązania do oczekiwań klientów i zapotrzebowania rynku. W efekcie nasza działalność od ponad 30 lat pomaga usprawniać życie polskich konsumentów.   

Jak to się wszystko zaczęło:  ‘90 | ‘00 | ‘10 | ‘20

English | Polski

Twój przewodnik w ciągle zmieniającym się świecie

Rynek FMCG jest największym i najbardziej konkurencyjnym z rynków detalicznych i rozwija się w coraz szybszym tempie.   

W ciągu ostatnich 30 lat dane sprzedażowe NielsenIQ, najbardziej szczegółowe i dokładne z dostępnych, stały się wspólnym językiem komunikacji między detalistami i producentami oraz podstawą podejmowania strategicznych decyzji marketingowych w biznesie. Dzięki z jednej strony raportowanym danym, a z drugiej zaawansowanej analityce, pomagamy klientom poprawić wyniki marketingowe i sprzedażowe od etapu planowania po sprzedaż produktów w sklepach.   

Sercem naszych pomiarów jest technologia. Technologie NielsenIQ pozwalają nam dokładnie mierzyć i pewnie planować cały proces marketingowy i sprzedażowy – od określenia jaki produkt, w jakiej cenie, w jakim kanale umieścić na półce, po analizę wyników sprzedaży dla każdego produktu.

Co czeka polski rynek detaliczny 

W ubiegłym roku branża FMCG w Polsce była pod bezpośrednim wpływem globalnych wydarzeń geopolitycznych, presji inflacyjnej oraz zmian w zachowaniach konsumentów.   

Najnowsze badania pokazują, że preferencje i priorytety konsumentów są bardziej dynamiczne niż kiedykolwiek. Według badania NielsenIQ “2022 Consumer Outlook”, 37% polskich respondentów przewartościowało znaczenie wielu aspektów swojego życia, co wpływa na decyzje zakupowe obecnie i w przyszłości.   

Oto, czego firmy mogą się spodziewać w 2023 roku i później.  

Napędzając przyszłość e-commerce
Napędzając przyszłość e-commerce

Dane dotyczące sprzedaży omnikanałowej oraz zróżnicowane strategie dla kanałów offline i online to już podstawy rynku detalicznego. Rozwój e-commerce zmienił kierunek rozwoju branży FMCG. W miarę jak konsumenci stają się coraz mniej przywiązani do kanałów sprzedaży i redefiniują swoje oczekiwania wobec handlu detalicznego, wielu z nich już teraz dokonuje zakupów zarówno w kanałach tradycyjnych oraz w sklepach internetowych. 

Rozwój e-commerce otwiera wiele możliwości dla obecnych i przyszłych detalistów działających w przestrzeni on-line. Obecny stan handlu elektronicznego w Polsce stwarza odpowiednie warunki do wejścia na ten rynek i wykorzystania pełnego doświadczenia płynącego z omnikanałowości. 

Strategia cenowa tak dynamiczna jak rynek
Strategia cenowa tak dynamiczna jak rynek

Analityka w najbliższej przyszłości będzie odbywać się w czasie rzeczywistym i nie będzie koncentrować się na analizowaniu przeszłych zdarzeń, ale na modelowaniu i dostosowywaniu przyszłych wyników. Wszystko po to, aby w każdej chwili Twoja firma miała odpowiedź na pytanie: co dalej?   

W miarę jak konsumenci stają się coraz bardziej wrażliwi na ceny, przy rosnącej inflacji i rosnących cenach towarów, producenci i detaliści muszą bliżej przyjrzeć się swojej strategii cenowej. Maksymalizacja zysków to nie tylko podejmowanie właściwych decyzji dotyczących cen i promocji, ale także dokonywanie ich w odpowiednim czasie i w pełnym kontekście kluczowych wskaźników efektywności.  

Zadbaj o swoją półkę
Zadbaj o swoją półkę

Utrzymanie wszystkich produktów na rynku oraz dotarcie do właściwych konsumentów może być wyzwaniem. Stworzenie podstaw, które będą odpowiadały potrzebom końcowego użytkownika, pozwoli skoncentrować i utrzymać asortyment na stabilnym poziomie. 

Optymalizacja asortymentu i przestrzeni półkowej zawsze była priorytetem dla zarządzających kategorią. W miarę jak wzorce zakupowe konsumentów, zmienione z konieczności w trakcie pandemii, przekształcają się w utrwalone zwyczaje, wielu detalistów i producentów FMCG dokonuje ponownej oceny swoich strategii asortymentowych. Zunifikuj i zoptymalizuj swoje strategie asortymentowe i dotyczące zarządzania przestrzenią półkową dzięki kompleksowemu, zintegrowanemu rozwiązaniu. 

Wspieranie firm z branży FMCG w rozwoju na dynamicznym rynku
Wspieranie firm z branży FMCG w rozwoju na dynamicznym rynku

Zaawansowana analityka danych i wnioski z nich płynące są dziś niezbędne, aby dostosować się do warunków rynkowych i oczekiwań konsumentów. Aby skutecznie konkurować i przetrwać na rynku, trzeba być elastycznym i szybko reagować na zachodzące na nim zmiany. Dążąc do ciągłego rozwoju oraz jak najlepszego i najdokładniejszego odzwierciedlenia rzeczywistości rynkowej, NielsenIQ przebudowuje swój podstawowy produkt jakim jest Retail Measurement Services (RMS).   

Nowy odczyt rynkowy będzie oferował większą szczegółowość i elastyczność dzięki tygodniowym danym scanningowym dla całego rynku i poszczególnych kanałów, przynosząc tym samym nowe możliwości. Zmiana ta pozwoli na skrócenie wielu procesów i w efekcie szybsze dostawy. Zupełnie nowy produkt – Market Track – będzie oparty na nowym, przeprojektowanym i zdecydowanie większym zakresie 100% danych scanningowych, które dodatkowo umożliwią bardziej szczegółowe podziały regionalne i nowe definicje rynku. 

Dane wzmacniające pozycję małych i średnich przedsiębiorstw   
Dane wzmacniające pozycję małych i średnich przedsiębiorstw   

Rozwijające się gospodarki są zbudowane na udanej przedsiębiorczości. Dane NielsenIQ przeznaczone dla przedsiębiorców pomagają w śledzeniu udziałów w rynku, monitorowaniu trendów rynkowych i tworzeniu planów strategicznych. Zrozumienie klientów, konkurencji i rynku, na którym działasz, jest kluczem do Twojego rozwoju.  

Przy ograniczonych budżetach na analitykę dostępnych dla większości małych i średnich firm, ważne jest, aby zidentyfikować możliwości i skupić się na podejściach, które będą miały największe znaczenie. Odpowiedzi znajdują się w danych, które z kolei mogą zbudować plan rozwoju Twojego biznesu. Dostęp do danych, które są łatwe w użyciu, jest teraz możliwy dzięki NielsenIQ.  

retail inflation affects every item at the grocery store

Podejmij odważne decyzje dzięki najlepszym danym

Napędzany przez unikalną wiedzę, szczegółowe dane i 30 lat doświadczeń. Dowiedz się, jak NielsenIQ w Polsce może pomóc Twojej firmie.

Informacje o firmie 
Informacje o firmie 

NielsenIQ 

Warszawa – Gdański Business Center – Budynek C 

ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, Polska 

Numery telefonów: +48 22 434 27 00, +48 22 434 27 01 

Powiązane artykuły​
Powiązane artykuły​

Jak to się wszystko zaczęło

Prześledźmy kilka historycznych momentów, aby dowiedzieć się, jak wszystko się zaczęło i jak NielsenIQ w Polsce zmieniał się wraz z rozwojem polskiego rynku i gospodarki. 


‘90

Transformacja: Przejście od gospodarki centralnie planowanej do otwartej gospodarki rynkowej.  

Lata 90. obfitowały w wydarzenia, które doprowadziły do transformacji Polski w wymiarze politycznym i ekonomicznym. Początkiem nowoczesnej gospodarki i systemu rynkowego w Polsce były wybory parlamentarne z 4 czerwca 1989 r., które przyniosły zwycięstwo Solidarności nad obozem komunistycznym. Niedługo potem, w 1990 r., odbyły się pierwsze demokratyczne wybory, w których prezydentem Polski został Lech Wałęsa.  

Dziedzictwo centralnego zarządzania gospodarką spowodowało, że Polska musiała w tym okresie zmierzyć się z wieloma wyzwaniami i problemami natury makroekonomicznej i strukturalnej, które wymagały rozwiązania. W latach 1989-1990 radykalne reformy gospodarcze (“terapia szokowa”) przekształciły polski rynek z gospodarki opartej na własności państwowej i scentralizowanym planowaniu w otwartą gospodarkę rynkową. Dzięki programowi stabilizacji udało się obniżyć poziom inflacji i przywrócić zaufanie do polskiej waluty, a podjęte działania deregulacyjne i liberalizacyjne pomogły w rozwoju dobrze prosperującego sektora prywatnego, doprowadzając tym samym do zwiększenia eksportu i wzrostu gospodarczego.  

Kolejnym kluczowym momentem dla polskiej gospodarki było rozpoczęcie procesu akcesji do Unii Europejskiej i praca nad dostosowaniem krajowych przepisów do obowiązujących w niej regulacji i standardów. W dniu 8 kwietnia 1994 r. oficjalnie rozpoczęła się 10-letnia droga do członkostwa w UE, wraz ze złożeniem przez Polskę wniosku akcesyjnego. 

 ​

Rynek FMCG w Polsce 

W 1990 r. polska gospodarka zaczęła otwierać się na kapitał i inwestycje zagraniczne. W tych latach na rynek weszło kilku międzynarodowych detalistów, którzy stali się modelowym przykładem wzrostu i dokonujących się przemian. Dynamiczny rozwój polskiego sektora prywatnego dopiero się rozpoczynał. 

NielsenIQ w Polsce 

Wraz z otwarciem się gospodarki, sektor FMCG odczuwał potrzebę posiadania dokładnych danych i badań rynkowych. Firma Nielsen, widząc możliwości i potencjał rynku, weszła do Polski i zaczęła się dynamicznie rozwijać: rozpoczęto pełen cenzus sklepów, nawiązano pierwsze współprace z detalistami, zaczęto skanować dane w sklepach i pozyskiwać pierwsze dane elektroniczne. W miarę rozwoju rynku potrzebne były nowe rozwiązania, które sukcesywnie wprowadzano w Polsce. 

1990 – 1995

Na rynku zaczęły pojawiać się duże sieci handlowe:  

Billa oraz Piotr i Paweł otworzyły swoje pierwsze sklepy w 1990 roku, a rok później Alma i MarcPol. 

W latach 1992 i 1993 na polskim rynku pojawiło się kolejnych pięciu detalistów: E. Leclerc, Hit, Rossmann, Rema 1000 i Statoil. 

Rok 1994 był rokiem wejścia do Polski sieci Makro C&C, Albert i Globi. 

W 1995 roku kolejnych siedmiu detalistów otworzyło swoje drzwi dla polskich klientów: Geant, Plus, Bomi, Biedronka. Eurocash, Netto i BP. 

Początek działalności firmy Nielsen w Polsce przypadł na lata 90′.  

W 1992 r. firma Amer Marketing Company otworzyła biuro w Warszawie, rozszerzając tym samym swoją obecność w Europie Środkowej i Wschodniej. 

W 1993 roku do Polski weszła firma Nielsen Marketing Research.  W 1995 r. obie spółki – Amer Marketing i Nielsen – połączyły się tworząc ANR Amer Nielsen Research Sp. z o.o., rozszerzając tym samym zasięg działania firmy Nielsen na 76 krajów świata. 

1996 – 1999

W 1996 r. na rynek weszły sieci Auchan, Stokrotka, MiniMal i Spar, a w 1997 r. – Carrefour, Intermarche, Real, Drogerie Natura. 

W latach 1998 i 1999 otwarto pierwsze sklepy kolejnych sześciu sieci handlowych: Żabka, Tesco, Hypernova, Dino, Delikatesy Centrum oraz Allegro.pl. 

Pierwszy cenzus obejmujący 100% obszarów miejskich został zakończony w 1995 roku

W 1996 roku odbył się spis obejmujący 10% obszarów wiejskich. A od października 1996 r. do maja 2001 r. prowadzony był rolling cenzus placówek handlowych, który objął 100% powierzchni Polski i został zrealizowany w trakcie sześciu fal. 

Rok 1996 był również rokiem przeprowadzenia pierwszego w Polsce badania BASES.  

W 1997 roku dział zbierania danych wykorzystał pierwszy elektroniczny skaner kodów kreskowych do pozyskania danych o sprzedaży detalicznej. 

Panel sklepów zaczął się rozszerzać wraz z wprowadzeniem danych scanningowych z sieci Billa i Rossmann w 1998 roku oraz z seci: Carrefour, Globi, Real, Savia, Spar i Tesco w roku 1999. 

W 1999 roku po przejęciu ANR przez firmę Nielsen powstała nowa firma ACNielsen Polska Sp z o.o. 

‘00

Rozwój gospodarczy i inwestycje finansowane z funduszy europejskich     

Lata 2000 miały duży wpływ na polską gospodarkę, o czym zadecydowały dwa ważne wydarzenia. 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej wraz z dziewięcioma innymi krajami (Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Malta i Cypr). Od tego momentu Polska musiała funkcjonować w oparciu o przepisy unijne i przestrzegać obowiązujących standardów, uzyskując jednocześnie większe możliwości korzystania z funduszy europejskich. Wejście do UE i przystąpienie do strefy Schengen otworzyło także możliwości przemieszczania się pracowników i podróżowania. Poziom życia Polaków wyraźnie się podniósł, przekładając się na ich coraz wyższe oczekiwania i zmianę zwyczajów konsumenckich. Drugim istotnym wydarzeniem był początek światowego kryzysu gospodarczego w 2008 roku.    

Sektor FMCG nadal się rozwijał, a liczba sklepów do roku 2002 znacznie wzrosła. Na rynku zaczęły pojawiać się nowe formaty, które zmieniły krajobraz FMCG. Produkty marek własnych zaczęły się rozwijać. 

 ​

Rynek FMCG w Polsce 

Od początku nowego tysiąclecia krajobraz handlu detalicznego w Polsce zaczął się zmieniać. Wzrosło znaczenie sklepów wielkoformatowych, które przyciągały coraz większą liczbę konsumentów. Jednocześnie okres ten można uznać za początek rozwoju dyskontów, które zmierzały w kierunku konsolidacji rynku detalicznego. 

NielsenIQ w Polsce 

Nielsen zmieniał się wraz z rynkiem, odpowiadając na rosnące oczekiwania. Wraz z pojawieniem się nowych detalistów w Polsce, Nielsen rozszerzał współpracę z sieciami handlowymi, aby zapewnić lepsze pokrycie rynku swoim klientom. Dzięki pojawieniu się nowych narzędzi cyfrowych, Nielsen przeszedł na elektroniczne zbieranie danych, co znacznie przyspieszyło jego działanie. Wraz z dynamicznym rozwojem sklepów dyskontowych, opracowano i wprowadzono nową metodę paragonową (CSSI) do pomiaru tego kanału. 

Breakout sessions​

2000 – 2005

W 2000 r. na rynek wszedł Leader Price i w tym samym roku pojawił się PSH Nasz Sklep. 2001 przyniósł otwarcia pierwszych sklepów sieci Kaufland i Super-Pharm, a w 2002 r. sieci Lidl.  

Ponadto w 2000 roku Carrefour przejął sieci Champion i Globi, w 2002 roku Tesco przejęło sklepy Hit, w 2003 roku Biedronka przejęła część Rema 1000. W 2005 roku Carrefour wykupił sieć Hypernova. 

Nielsen zaczął otrzymywać dane scanningowe z sieci Geant, Hit i Statoil, które zostały włączone do Panelu Handlu Detalicznego w 2000 roku, Super-Pharm, Żabka, Champion, Intermarche, Julius Meinl, Ahold (Albert, Hypernova), Orlen, BP w 2002 roku, z Auchan, Minimal, Jet Conoco w 2003 roku oraz z Drogerii Natura, Netto, Leader Price i Polomarket w 2005 roku. 

W 2000 r. wprowadzono do baz danych rynek Hipermarketów, który reprezentował sklepy o powierzchni powyżej 2 500 m2 i posiadające minimum 10 kas, w którego skład weszły m.in. Geant, Hit, Tesco, Real, Carrefour. W tym samym czasie Nielsen zrezygnował z papierowych kwestionariuszy audytowych na rzecz elektronicznego zbierania danych za pomocą ręcznych terminali (HHT). 

W 2003 roku rozpoczęto raportowanie kanału Open Markets (Bazary) dla indeksu tytoniowego.  

W 2005 roku otwarto biuro BASES w Warszawie

2006 – 2009

​Frisco.pl weszło na rynek w 2006 roku. W tym samym roku Carrefour przejął sieć Albert, Real nabył Geant, Delikatesy Centrum i KDWT weszły w skład Grupy Eurocash.  

W 2007 roku Tesco kupiło Leader Price, Carrefour pozyskał Aholda, a Łukoil przejął sieć stacji benzynowych Jet. Biedronka otworzyła swój #1000 sklep

W 2008 r. Biedronka kupiła Plus, do Polski wszedł Aldi, a w 2009 r. E.Leclerc nabył sieć Billa. 

W 2006 roku firma Nielsen wprowadziła metodę paragonową CSSI (Cash Slip Store Intercept) dla kanału dyskontów. Zaczął otrzymywać dane scanningowe z sieci: Rabat Pomorze, Lotos, Elea w 2006 r., z Almy w 2007 r., z Piotra i Pawła, Schlecker i Aster w 2009 r. 

W 2007 r. zmieniono częstotliwość zbierania i raportowania danych dla kategorii Kawa i Herbata z dwumiesięcznej na miesięczną. 

W tym bardzo dynamicznym dla sieci handlowych w Polsce okresie, Nielsen trzymał rękę na pulsie, dzieląc się ze swoimi klientami analizami i wnioskami poprzez dedykowane raporty i organizowane wydarzenia branżowe. Nasza bliska współpraca z partnerami detalicznymi zaowocowała w 2007 roku pierwszym listem rekomendacyjnym od wiodącej sieci drogeryjnej Rossmann.

‘10

Dalszy rozwój gospodarczy 

Handel detaliczny odradzał się po światowym kryzysie gospodarczym. Konsumenci stawali się coraz bardziej wymagający, a ich głównym oczekiwaniem była wygoda. Poszukiwali wszystkiego, co mogłoby ułatwić im życie – od cech produktów po formaty i kanały sklepów. Część sklepów małoformatowych i handel elektroniczny zaczęły odpowiadać na to dążenie do wygody, co doprowadziło do rozwoju tych kanałów.   

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Polska-Ukraina w 2012 r. otworzyły przed markami duże możliwości i przyciągnęły na rynek więcej tymczasowych klientów. 

Zmieniały się także przepisy; 1 marca 2018 r. wprowadzono zakaz handlu w niedziele, co miało bezpośredni wpływ na polski sektor FMCG.  

Rynek FMCG nadal się rozwijał, a znaczenie kanałów zmieniało się w zależności od nowych potrzeb konsumentów. Kryzys gospodarczy sprawił również, że ludzie stali się bardziej wrażliwi na ceny, co przyczyniło się do wzrostu popularności marek własnych. 

Rynek FMCG w Polsce 

Wygoda stawała się dla kluczem do zrozumienia i zdobycia konsumentów. Handel detaliczny zmierzał w kierunku koncepcji “wygodnego sklepu”. Handel elektroniczny był na fali wznoszącej i zaczął się szybko rozwijać, przyciągając coraz więcej nowych kupujących. Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów prawnych, przed detalistami pojawiły się nowe wyzwania. 

NielsenIQ w Polsce 

Również ze strony klientów firmy Nielsen widoczna była potrzeba wygody i szybkości. Odpowiadając na te oczekiwania, firma Nielsen zwiększyła częstotliwość i szczegółowość zbieranych i raportowanych danych. Rozpoczęła się droga do tygodniowych danych scanningowych dla całego rynku. 

Breakout sessions​

2010 – 2015

W 2010 r. na rynek weszła sieć Hebe, a Auchan otworzył swój sklep internetowy – Auchan Direct. Tradis (Lewiatan, Groszek, Eurosklep, Gama) stał się częścią Grupy Eurocash. 

W 2012 roku Alimentation Couche-Tard (Circle K) przejął Statoil, a Tesco otwiera sklep online. W 2013 roku Carrefour przejął Rast. W tym samym roku otwiera się #3000 sklep sieci Żabka

W 2014 roku Eurocash kupił 51% udziałów w InMedio. Rozwijał się kanał online: w 2015 r. swoje sklepy internetowe otworzyły sieci Carrefour; Rossmann i Drogerie Natura. 

W 2015 r. Carrefour przejął Galerie Alkoholi, a sieci Rossmann i Delikatesy Centrum otworzyły swoje #1000 sklepy

Nielsen zaczął otrzymywać dane scanningowe z sieci: Bomi w 2010 r. oraz dla indeksu tytoniowego z sieci Ruch, InMedio i Relay w 2015 r. W 2010r. uruchomiony też został nowy kanał – Index Sieci Delikatesowych obejmujący sieci: Alma, Bomi, Delima, Piotr i Paweł.  

W kategoriach Słone przekąski (2010), Słodycze (2011) i w końcu we wszystkich kategoriach z koszyka spożywczego (2015) wprowadzono miesięczne zbieranie i raportowanie danych.  

W 2011 r. utworzono Indeks Perfumerii, w którym uwzględniono dane z sieci Sephora, Douglas, Marionnaud.  

W 2012 r. kanał Cash&Carry został zintegrowany w raportowaniu z innymi danymi scanningowymi (Key Account Data). 

W 2015 roku Brandbank stał się częścią Nielsena. 

2016 – 2019

​W 2016 r. Auchan przejął sieć Real, Amic Energy – sieć Łukoil, a w 2018 r. Maxima Group przejęła Emperia Holding (Stokrotka).  

W 2016 r. Super-Pharm otworzył swój sklep internetowy. W 2017 sieci Eko Holding i rok później Mila weszły w skład Grupy Eurocash.  

W marcu 2018 r. wprowadzono zakaz handlu w niedziele. Otwiera się #5000 sklep sieci Żabka

W 2019 roku otwarto sklep internetowy Hebe, nastąpiło także otwarcie pierwszej placówki Carrefour Bio. Spar przejął sieć Piotr i Paweł. Sieć Biedronka otwiera #3000 sklep, a sieci Dino #1000 placówkę. 

W 2016 roku Nielsen zaczął otrzymywać dane scanningowe z sieci: Kaufland, Eko, Ledi, Aldik Nova, MarcPol, Freshmarket, Dayli, In Medio/Relay.; w 2017 z sieci Biedronka, a także z Hebe, sieci Chata Polska, Schiever, Mila oraz Tesco Online. 

W 2016 roku otwarto Nielsen Operation Center w Warszawie  – jeden z 3 superhubów działających na całym świecie.  

W 2017 zakończone przejście na nową platformę CIP, otwierające drogę do nowych możliwości raportowania i dostępu do danych. 

W 2018 roku kategorie chemiczne i kosmetyczne zostały przeniesione na miesięczne dostawy danych.  Od stycznia 2018 roku Nielsen zaprzestał monitorowania kanałów Open Markets (Bazary) i Sklepów Wielobranżowych.  

W tym samym roku uruchomiono w Polsce nowoczesne rozwiązanie Smartstore oraz Everyday Analytics

‘20

Wejście w czas pandemii Covid-19  ​

W 2020 r. światem wstrząsnęła rozwijająca się pandemia Covid-19. Nikt nie był na nią przygotowany. Potrzeby i preferencje konsumentów bardzo się zmieniły, wymagając od sklepów jak i produktów bezpieczeństwa, wygody i elastyczności. Pandemia wymusiła dostosowanie sposobu funkcjonowania sklepów oraz sposobu zbierania danych o sprzedaży tam, gdzie dane scanningowe nie były jeszcze dostępne. Wszyscy gracze z branży FMCG, a także NielsenIQ musieli dostosować się do nowej rzeczywistości, aby nadążyć za rosnącymi potrzebami konsumentów. 

2020 – 2022

W 2020 r. Eurocash kupił 100% udziałów w spółce Frisco.pl. W 2021 r. wprowadzono podatek cukrowy. W tym samym roku Tesco opuściło polski rynek – Netto przejęło większość jego sklepów. Na rynek sklepów online weszła Barbora.pl. 

W 2021 roku, wraz z rozwojem tego kanału, NielsenIQ wprowadził E-commerce Index.  

W 2022 NielsenIQ wdraża Market Track; tygodniowe dane scanningowe dla wszystkich kanałów Panelu Handlu Detalicznego.

Dane makroekonomiczne z rozbiciem na dekady 

Trendy rynkowe na przestrzeni lat
Trendy rynkowe na przestrzeni lat