Education

เหตุใดเหล่าบริษัท CPG จึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูลเป็นหลัก

Education

เหตุใดเหล่าบริษัท CPG จึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูลเป็นหลัก


การวิเคราะห์ขั้นสูงจาก NielsenIQ ช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงทีและรับมือกับความต้องการของตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป


อุปสรรคที่เพิ่มมากขึ้น

ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อและข้อจำกัดในกระบวนการจัดการการผลิต รวมไปถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตลอดจนการแข่งขันจากรอบด้าน เหล่าบริษัท CPG ต่างประสบปัญหามากมาย การทําให้อุปสรรคทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การควบคุมอาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก แต่ถ้าหากคุณสามารถควบคุมมันได้ก็จะทำเกิดประโยชน์ในธุรกิจของคุณอย่างมหาศาล

ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีย่อมมีความได้เปรียบ เหล่าบริษัท CPG จำเป็นจะต้องมีการปรับตัวที่มากขึ้น รวมไปถึงการให้ความร่วมมือและการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และปกป้องส่วนแบ่งทางการตลาด ด้วยการสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล โดยการใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงนั้นจะทำให้บริษัทของคุณมีความสามารถในการรับมือและปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูลนั้น สามารถช่วยคุณได้ในสามหัวข้อหลักดังต่อไปนี้


การกำหนดราคาและการบริหารการเติบโตของรายได้

กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูล” หรือ “การวิเคราะห์ขั้นสูง” เหล่านี้ล้วนเป็นคำที่มีความหมายเฉพาะทาง องค์กรของคุณอาจเข้าถึงข้อมูลบางอย่างได้ แต่คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณจะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ดำเนินในุรกิจของคุณได้จริง และข้อมูลเหล่านั้นน่าเชื่อถือพอที่จะทำให้คุณเป็นผู้ชนะในการแข่งขันได้หรือไม่ ในบางครั้งการมีข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นเพียงแค่สิ่งเร้า หากแต่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ นั้นคือการมีข้อมูลที่ดีกว่า

ด้วยการกําหนดราคาที่เหมาะสมและการวิเคราะห์การจัดการการเติบโตของรายได้ที่แม่นยำ ให้คุณเพิ่มผลกําไรไในธุรกิจได้สูงสุดอีกทั้งยังสามารถช่วยตัดค่าใช้จ่ายทางการค้าที่ไม่จำเป็นออกไปและทำให้คุณมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีราคาที่เหมาะสม รวมไปถึงช่วยให้คุณวางกลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่ถูกต้อง


การจัดประเภทสินค้าและการออกแบบร้านค้า

สินค้าชนิดใดบ้างที่อยู่บนชั้นวางจำหน่ายของคุณ? คุณมีสินค้าที่เหมาะสมหรือเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแล้วหรือยัง? ส่วนสำคัญของกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูลนั้นก็คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดประเภทสินค้าของคุณได้รับคัดสรรและจัดวางอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพื่อการเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน

ด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงนั้น คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดประเภทสินค้า อีกทั้งยังทำให้การวางแผนการดำเนินการธุรกิจของคุณง่ายขึ้นและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการจัดประเภทสินค้า นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นภาพการจัดชั้นวางจำหน่ายสินค้าของคุณได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะทำให้คุณสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

การเข้าถึงข้อมูลสำคัญเชิงลึกของผู้บริโภค ช่วยให้คุณทำในสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น:

  • ช่วยคุณระบุและจัดเตรียมส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย  
  • เข้าใจนักช้อปและวางกลยุทธ์การจัดประเภทสินค้าภายในร้านค้า เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการจัดสรรพื้นที่และตําแหน่งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการเพิ่มยอดขาย
  • สนองความต้องการของนักช้อปและเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณด้วยการใช้เครื่องมือเสมือนจริง

การจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าที่ครอบคุลมทั่วประเทศ

เหล่าบริษัท CPG ต่างทราบดีว่าสินค้าที่มีเพียงขนาดเดียวนั้นไม่ได้เหมาะกับผู้บริโภคทุกคน ความต้องการและความชอบของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อมและพื้นที่ กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูลที่เหมาะสมนั้น ช่วยให้คุณสามารถกําหนดเป้าหมายของตลาดในแต่ละภูมิภาคได้อย่างแม่นยํา ด้วยการประเมินโอกาสในการเพิ่มยอดขายและการวัดผลลัพธ์ของสื่อโฆษณาต่างๆ รวมไปถึงการดำเนินการต่างๆ ภายในร้านค้า

ความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญเพราะคุณไม่อาจสูญเสียเงินไปกับกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม คุณจึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์และเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าใจวิธีจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนอย่างละเอียด และคุณจะดำเนินธุรกิจในระดับภูมิภาคด้วยความแม่นยำสูงสุดได้อย่างไร

การวิเคราะห์ขั้นสูงที่เหมาะสมนั้นจะช่วยให้คุณทําในสิ่งเหล่านี้ได้

  • ประเมินการกระจายสินค้าในปัจจุบันและระบุร้านค้าที่ดีที่สุดเพื่อการกําหนดเป้าหมายการขาย อีกทั้งยังช่วยให้คุณคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับยอดขายได้
  • จัดลําดับความสําคัญเพื่อกำหนดร้านค้าที่ดีที่สุดให้กับทีมขายของคุณ รวมถึงการระบุขนาดร้านค้าและตําแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด
  • วัดผลของสื่อโฆษณาต่างๆ รวมไปถึงการดําเนินการภายในร้านค้า โดยอ้างอิงจากการทดสอบจำลองและการทดสอบกับกลุ่มควบคุมก่อนการเปิดตัวร้านค้าอย่างเต็มรูปแบบ

การนําข้อมูลไปใช้งาน

ในฐานะบริษัท CPG คุณตระหนักดีถึงปริมาณข้อมูลที่คุณมีอยู่ อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นอาจไม่ได้หมายถึงความเข้าใจเสมอไป ในการค้นหาข้อเท็จจริงนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและแม่นยำ หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็ไม่ต่างอะไรกับการงมเข็มในมหาสมุทร

NielsenIQ สามารถช่วยคุณสร้างการวิเคราะห์ที่นําไปใช้ได้จริง เพื่อเร่งการเติบโตในธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่องมั่นคง

ให้การวิเคราะห์ขั้นสูงทํางานแทนคุณ

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI และ ML ในการสร้างแบบจําลองการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้คุณได้มีเวลามากขึ้นในการระดมความคิด การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเจรจาต่อรองในธุรกิจของคุณ เป็นต้น