เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

ช่วยให้คุณได้รับมุมมองแบบรอบด้านเพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค พร้อมกับการวิเคราะห์ที่สามารถนําไปใช้ได้จริงอีกทั้งยังเพิ่มอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ระบบวิเคราะห์ข้อมูลนี้ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ FMCG โดยเฉพาะ ให้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงนี้ทํางานแทนคุณ

Analytics Talks
Analytics Talks
กล่าวโดยสังเขป
กล่าวโดยสังเขป

การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

เร่งการสร้างผลกําไรด้วยระบบวิเคราะห์ขั้นสูงจาก NielsenIQ ที่ออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นและคาดการณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อกําหนดแนวทางในการดำเนินการต่อไป

การเรียนรู้

กำหนดเป้าหมายใหม่ด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูง: 5 สิ่งที่คุณต้องทำในปี 2023

สํารวจผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริโภคด้วย 5 สิ่งที่คุณต้องทำในปี 2023 จาก NIQ

13 December 2022 , 3 mins read

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โซลูชั่นที่สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา

ยกระดับการวิเคราะห์ของคุณเพื่อการอยู่เหนือคู่แข่ง เร่งอัตราการเติบโตในธุรกิจของคุณโดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง