เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

ช่วยให้คุณได้รับมุมมองแบบรอบด้านเพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค พร้อมกับการวิเคราะห์ที่สามารถนําไปใช้ได้จริงอีกทั้งยังเพิ่มอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ระบบวิเคราะห์ข้อมูลนี้ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ FMCG โดยเฉพาะ ให้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงนี้ทํางานแทนคุณ

วิดีโอ
วิดีโอ

กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลเพื่อพิชิตคู่แข่ง

ในขณะที่โลกยังคงเปลี่ยนแปลงไป จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความสามารถในการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดถือเป็นสิ่งสําคัญ

ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ทำให้เหล่าบริษัท CPG ทั้งหลาย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้นและรวมไปถึงการต่อยอดความคิดคิดสร้างสรรค์ ที่จะนำไปสู่การเพิ่มรายได้และการปกป้องส่วนแบ่งการตลาด

กล่าวโดยสังเขป
กล่าวโดยสังเขป

การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

เร่งการสร้างผลกําไรด้วยระบบวิเคราะห์ขั้นสูงจาก NielsenIQ ที่ออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นและคาดการณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อกําหนดแนวทางในการดำเนินการต่อไป

แหล่งความรู้

เหตุใดเหล่าบริษัท CPG จึงต้องมีกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูลเป็นหลัก

คุณสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทันท่วงทีและพร้อมรับมือกับตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้แบบจำลองการคาดการณ์ล่วงหน้าและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI

19 กันยายน 2565

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

แอปพลิเคชันที่สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคุณแบบเรียลไทม์พร้อมกับการอัปเดตทันทีเมื่อมีข้อมูลใหม่