Đưa ra quyết định sáng suốt với giải pháp Advanced Analytics

Đạt được một góc nhìn tổng quan 360 độ về các yếu tố thúc đẩy quyết định của người tiêu dùng, đồng thời đưa ra các phân tích thực tiễn mang đến sự tăng trưởng nhanh và nhất quán. Được thiết kế dành cho Ngành hàng Tiêu dùng nhanh (FMCG), giải pháp Advanced Analytics giúp bạn thực hiện phân tích chuyên sâu hiệu quả.

Video
Video

Vượt qua các thách thức bên ngoài bằng một chiến lược dựa trên phân tích dữ liệu

Khi thế giới tiếp tục thay đổi, khả năng xác định và thích ứng với những động lực mới của thị trường là điều cần thiết.

Với giải pháp Advanced Analytics (Phân tích Chuyên sâu), các công ty Ngành hàng Tiêu dùng nhanh (CPG) có thể trở nên linh hoạt, hợp tác và sáng tạo hơn để tăng trưởng doanh thu và bảo vệ cổ phần.

Tổng quan
Tổng quan

Thấu hiểu đúng sự thật đúng thời điểm

Thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận với NielsenIQ Advanced Analytics. Được thiết kế để phân tích những gì đã xảy ra, dự đoán cho những khả năng trong tương lai và đưa ra giải pháp phù hợp.

01

Phân tích Chuyên sâu dành cho

Phân loại Sản phẩm và Bán hàng

02

Phân tích Chuyên sâu dành cho

Định giá và Quản lý Doanh thu

03

Phân tích Chuyên sâu dành cho

Hoạch định và Phát triển Kênh phân phối

Education

Tại sao các công ty Ngành hàng Tiêu dùng nhanh (CPG) cần một chiến lược dựa trên phân tích dữ liệu

Các mô hình hóa tiên tiến, công nghệ trí tuệ nhân tạo và máy móc tự học giúp bạn đáp ứng mong muốn khách hàng và nhu cầu thay đổi của thị trường một cách chủ động và nhanh chóng.

19/9/2022, 3 phút đọc

Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi

Ứng dụng luôn hoạt động

Tối ưu hóa hiệu suất theo thời gian thực với các mô hình được cập nhật ngay khi có dữ liệu mới.