Education

Šach-mat: moudré posuny cen a promocí

Education

Šach-mat: moudré posuny cen a promocí


Kvůli nejistému klimatu způsobenému pandemií Covid-19 bylo globálně dlouhodobé plánování neuvěřitelně obtížné. To se v poslední době změnilo, protože společnosti se rychleji přizpůsobují „novému normálu“.

Pro zajištění výhry na trhu není čas čekat. Neexistuje jiný lepší čas než nyní, aby Vaše firma měla správný produkt za správnou cenu, na správném místě a ve správný čas pro dosažení růstu.


První krok k přizpůsobení

Aby bylo možné implementovat strategie pro produkty i obchodní iniciativy, je nezbytné určit správné nastavení cen. Nejúčinnějším přístupem během adaptace je mít zavedené cenové a promočních strategie, protože jsou zásadní pro rychlé obnovení výnosů. Kromě toho se spotřebitelé více zaměřují na správu domácích rozpočtů a cena je při hodnocení propagačních možností rozhodující při výběru mezi různými produkty nebo službami.

Pokud je žádoucí růst produktu, cena a promoce jsou klíčové metriky. Z vědečtějšího pohledu, cenové a promoční studie měří dopad na poptávku v závislosti na změně cen.

Kdy a jak

Poptávka je milníkem, který stojí za pochopení ve fázi plánování. Pochopení korelace mezi cenou a promocí (jak je vidět na obrázku níže) pomáhá při rozhodování o produktové strategii.

Když produkt vykazuje vysokou elasticitu promoční ceny, ale nízkou elasticitu běžné ceny (vlevo nahoře), znamená to, že spotřebitelé reagují na změny promoční ceny více než na změny běžné ceny. Lze tedy použít zvýšení běžné ceny, aniž by došlo ke ztrátě příliš velkého objemu a investovat do hloubky promoakcí. Totéž platí pro data uvedená v pravém dolním rohu grafiky, která ukazuje vysokou elasticitu běžných cen, ale nízkou elasticitu promoční ceny. Zde spotřebitelé vnímají promoční akce více než změny základní ceny.

Person maximizing their revenue

Přestaňte reagovat a převezměte kontrolu nad svou cenovou a promoční strategií.

Kontaktujte NielsenIQ a osvojte si všechna nová strategická pravidla cenové hry.


Položka celkové strategie

V pravém horním rohu grafu je znázorněno, že spotřebitelé velmi silně reagují na změny běžné a propagační ceny, a proto je doporučeno investovat do promocí i běžných cen pro zvýšení objemů prodeje. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé nevnímají změny v běžné nebo promoční ceně, nejlepším krokem je zvýšení základní ceny a změna frekvence propagačních akcí.

Na základě těchto údajů jde o to, vědět, jak spravovat investice; investujte do běžné regálové ceny nebo hloubky/frekvence promocí. NielsenIQ používá reportování podložené daty pro podporu tvrzení, že nejlepší cenová strategie maximalizuje váš zisk a příjmy.

Přestože pandemie změnila chování spotřebitelů, cenová elasticita se obecně nemění a trendy se liší podle kategorií. Nedovolte, aby mýty o cenách vytvářely předpojatost ve vašich obchodních rozhodnutích; implementujte strategický přístup na samém začátku a maximalizujte svůj profit pomocí pravidel cenové hry.