Phân tích Chuyên sâu dành cho Phân loại sản phẩm và Bán hàng

Đơn giản hóa việc lập kế hoạch, thúc đẩy hiệu suất tốt hơn và tạo ra sự tăng trưởng bền vững bằng cách cải thiện cách bạn phân loại sản phẩm, sắp xếp và trưng bày quầy kệ.

Tổng quan
Tổng quan

1

Tối ưu hóa Phân loại sản phẩm

Xác định và triển khai tổ hợp sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường

2

Tối ưu sắp xếp quầy kệ

Triển khai chiến lược chọn lọc sản phẩm đưa lên quầy kệ, đảm bảo tối ưu không gian trưng bày và tăng doanh số bán hàng

3

Đo lường tác động của các kịch bản quầy kệ khác nhau tại cửa hàng và trực tuyến

Thúc đẩy doanh số bán hàng cộng thêm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người mua sắm bằng các công cụ thực tế ảo thấu hiểu hành vi của họ

Tìm giải pháp phù hợp với bạn
Tìm giải pháp phù hợp với bạn
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi

Ứng dụng luôn hoạt động

Tối ưu hóa hiệu suất theo thời gian thực với các mô hình được cập nhật ngay khi có dữ liệu mới.