Więź emocjonalna, której potrzebuje konsument - NIQ
Analysis

Więź emocjonalna, której potrzebuje konsument

Analysis

Więź emocjonalna, której potrzebuje konsument


Konsumenci szukają produktu, który może zbudować emocjonalną więź, dać im poczucie dumy i wzbudzić zainteresowanie.


„Kolejnym polem walki z konkurencją jest doświadczenie klienta”  — Jerry Gregoire, były starszy wiceprezes i dyrektor informacyjny w Dell Computer Corporation.

80% respondentów globalnego badania NielsenIQ 2022 Brand Balancing Act potwierdza tę opinię.  

W ramach analizy czynników skłaniających do zakupu, szczególnie lokalnych marek, podzielono motywacje na trzy kategorie: funkcjonalne, emocjonalne oraz relacji z marką.  

Czynniki funkcjonalne, zarówno na poziomie globalnym, jak i na poszczególnych rynkach, były najważniejszym motywatorem, jednak szybka analiza kategorii emocjonalnej pokazuje, że to ona może być czynnikiem decydującym o wyborze Twojego produktu. 

Znajdź swój rynek na poniższej mapie, aby odkryć motywatory emocjonalne zakupów dokonywanych przez Twoich klientów. 


Kilka uniwersalnych prawd do rozważenia 

Przegląd odczuć konsumentów niezależnie od położenia geograficznego wskazuje, że trzy najważniejsze emocje, które lokalne marki powinny uwzględnić to:  

Przywiązanie 

Wynikiem „pamiętnego doświadczenia” jest natychmiastowe wrażenie, jakie wywiera na klientach produkt, czyli trwała więź. „Odczuwanie braku” produktu także świadczy o tym, że producent powinien dbać o więź konsumenta z marką/produktem.   

Duma 

Poczucie dumy z tego, że marka wyróżnia się w danej społeczności i przekonanie, że jej zakup jest ważny. Może być to też wybór marki, która jest mniej „znana” niż inne i chęć mówienia o tym lub epatowania – to szansa na zastosowanie marketingu szeptanego. 

Zainteresowanie 

56% respondentów na całym świecie stwierdziło, że znają historię powstania marki, jej korzenie i podstawy istnienia. Jak widać na mapie, konsumenci z niektórych rynków potrzebują motywacji w postaci interesującej historii. W tym aspekcie szanse sprzedażowe zwiększa fakt, iż 51% respondentów uważa lokalne marki za bardziej „autentyczne”. Przejrzystość i przedstawienie historii swojej marki może obudzić w Twoim konsumencie poczucie dumy.  

Klienci szukają produktu, z którym mogą poczuć więź intelektualną, który daje im poczucie wartości, co podkręca ich zainteresowanie. 


Napędzaj swój rozwój 

Skontaktuj się z naszym dedykowanym zespołem ds. małych i średnich przedsiębiorstw, aby dowiedzieć się, jak Twoja firma może uzyskać dostęp do danych rynkowych, kategorii i kanałów.